วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โครงงานถักกระเป๋าเชือกร่ม ลายสตอเบอรี่

โครงงานถักกระเป๋าเชือกร่ม ลายสตอเบอรี่
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปัจจุบันผู้คนส่วนมากมีวิธีหรือกระบวนการดิ้นรนทำมาหากินในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในหน่วยงานของภาครัฐ หรือเอกชน ไปจนกระทั่งธุรกิจส่วนตัว เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งมีการแข่งขันกันมากในธุรกิจใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแฟชั่นของเบรนเนมต่างๆ ซึ่งคนไทยให้ความนิยมมาก เนื่องจากนิยมตามกระแส ชอบใช้ของแพง ยึดหลักค่านิยมแบบผิดๆ แต่เมื่อย้อนกลับทบทวนหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โดยเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลง           จากปัญหาค่านิยมของเบรนเนมต่างๆ ส่งผลทำให้ผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญในการตีตลาดกระเป๋า   เบรนเนมดังๆ ด้วยกระเป๋าถักแบบบ้านๆ จากเชือกร่มธรรมดา ซึ่งสามารถทำให้คนไทยหันมานิยมของไทยได้อีกทางหนึ่ง เพื่อให้รายได้กลับมาหมุนเวียนภายในชุมชน หรือภายในประเทศต่อไป
 
 
 
 
 
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น